Journalistiek & Meer

Journalistieke ervaring
Ik geef diverse journalistieke trainingen en workshops, verzorg restylingen (inhoudelijk en qua vormgeving), formatadvies, eindredactie en -correctie en schrijf artikelen en interviews.
Daarnaast heb ik journalistieke vaardigheden en communicatie gedoceerd aan de Hogeschool Utrecht.
Ik heb vijftien jaar gewerkt als journalist, eindredacteur, planner/samensteller en fotoredacteur bij diverse dag-, week- en maandbladen en bedrijfskranten.
Eindredactie
De eindredactie van een uitgave houdt zich nadrukkelijk bezig met inhoud, stijl, vorm, volgorde, taalgebruik en illustraties. Eindredactie gaat in de meeste gevallen veel verder dan grammaticaal juiste zinnen en een correcte interpunctie. Pakkende koppen, aansprekende fotobijschriften en vlot lopende, goed leesbare teksten vergroten de aantrekkelijkheid van een publicatie. Ik verzorg de eindredactie van elke informatieve publicatie: van folder en flyer via nieuwsbrief en persbericht tot en met jaarverslag en bedrijfsblad.
Bladen maken
Soms is het nodig of gewenst de invulling en/of het uiterlijk van een uitgave aan te passen of zelfs met een geheel nieuwe bladformule te komen. 
Ik help bij het opzetten van een nieuwe en het aanpassen van een bestaande uitgave, waardoor het blad de inhoud, vorm en uitstraling krijgt die de klant wenst.
Begeleiding
Als een organisatie zelf over capaciteit beschikt op het gebied van journalistiek schrijven en/of eindredactie, maar die op een hoger plan wil brengen, dan kan ik daarbij behulpzaam zijn.Ik breng de medewerkers de fijnere kneepjes van het vak bij, op persoonlijke basis en in een passend tijdsbestek.
Portfolio

Hieronder vindt u een selectie uit mijn journalistieke werk.

OVERWHERE, WIJKKRANTEN GEMEENTE PURMEREND

Werkzaamheden:
Restyling verzorgen (inhoudelijk en qua vormgeving), schrijven artikelen, eindredactie, pre-press.

Toelichting:
De zeven wijkkranten van de gemeente Purmerend waren op een bepaald moment aan een restyling toe.

Nieuwsbrief, Randzone Saendelft

Werkzaamheden:
Schrijven, interviews, eindcorrectie.

Toelichting:
De gemeente Zaanstad was in de race om de vervangende locatie te leveren voor de Penitentiaire Inrichting Overamstel (Bijlmerbajes) en heeft dat ook gerealiseerd. Met deze krant wilde ze de bewoners informeren over de stand van zaken.

Waterstand, MEDEWERKERSmagazine Waterlandziekenhuis

Werkzaamheden:
Eindredactie, hoofdredactie a.i., schrijven van interviews, pre-press.

Toelichting:
Het Waterlandziekenhuis in Purmerend had op korte termijn behoefte aan een allround invaller, omdat de toenmalige hoofdredacteur vertrok.

Laat je stem horen, OR-blad gemeente Zaanstad

Werkzaamheden:
Schrijven, interviews, eindredactie.

Toelichting:
De gemeente Zaanstad organiseerde een referendum in verband met de mogelijke komst van de Penetentiaire Inrichting Overamstel (Bijlmerbajes) en riep in deze uitgave de bevolking op te gaan stemmen.

Speciale uitgave, ABC

Werkzaamheden:
Formatadvies, schrijven, interviews, eindredactie.

Toelichting:
De Amsterdamse schoolbegeleidingsdienst ABC wilde een special uitbrengen omtrend de totstandkoming van een langlopend contract met zijn scholen. Mij is gevraagd mee te denken over inhoud en vorm, de interviews te schrijven en de eindredactie te voeren.

OR-verkiezingskrant, gemeente Purmerend

Werkzaamheden:
Formatadvies, schrijven, interviews, eindredactie.

Toelichting:
De ondernemingsraad van de gemeente Purmerend wilde voor de aanstaande OR-verkiezingen een wervingskrant uitbrengen.

Fortis Tribune, INTERNATIONALE MEDEWERKERSkrant

Werkzaamheden:
Schrijven, interviews.

Toelichting:
De redactie van Fortis Tribune heeft me gevraagd interviews te maken waartoe zij op dat moment niet in staat waren vanwege personeelsgebrek.

InforMeren, blad AMC De Meren

Werkzaamheden:
Schrijven interview, eindredactie beleidsnotitie, taalcoaching.

Toelichting:
Vanwege tijdelijk personeelsgebrek heeft de hoofdredacteur me gevraagd interviews te schrijven,
beleidsnotities te redigeren en een van oorsprong allochtone beleidsmedewerker taaltechnisch te coachen.

Nieuwsbrief Drielanden, educatieve dienstverlening

Werkzaamheden:
Opzetten nieuwsbrief, schrijven, interviews,
eindredactie. 

Toelichting:
De schoolbegeleidingsdienst Drielanden wilde naast zijn website een nieuwsbrief uitbrengen.

ACTIVITEITENGids, ABC

Werkzaamheden:
Schrijven, interviews, eindcorrectie.

Toelichting:
De Amsterdamse schoolbegeleidingsdienst ABC brengt jaarlijks een gids uit met het complete activiteitenaanbod.